Drie stappen naar duurzaam leven met smalle beurs

Een aantal Utrechters heeft het initiatief genomen om een actieplan te ontwikkelen voor het actieplan om Utrechters met een smalle beurs te helpen om duurzamer te leven onder het motto Duurzaam Utrecht 2030.  Zij hebben al tal van activiteiten ontwikkeld. Nu komt er een workshop op  17 maart 2023, 14.00-17.00 uur, in de Domkerk.

Tijdens die workshop willen ze concrete acties afspreken om Utrechters met smalle beurs naar hun eigen wens duurzamer te laten leven. Drie thema’s staan centraal: duurzame boodschappen, tuinieren en groen in de stad, en energiearmoede bestrijden. De initiatiefnemers bouwen hiermee voort op de resultaten van Duurzaam Utrecht 2030 in voor– en najaar 2022, en op het advies van studenten van de HAS Hogeschool over Duurzame groenten en fruit voor Utrechters met smalle beurs.

Deelname aan de workshop is gratis na aanmelding. De onkosten worden deels gedekt uit de derde prijs van de Mantel van Sint Maarten 2022. Vrijwillige donaties ter plaatse zijn welkom. Download hier het programma, meld u aan via dit formulier of neem contact op met ineke@duurzaamutrecht2030.nl