1 januari 2024: Werelddag voor de vrede

Op initiatief van paus Paulus VI organiseert de rooms-katholieke Kerk al sinds 1968 een Wereldvrededag. Die wordt jaarlijks gehouden op 1 januari, op het hoogfeest van de Moeder Gods. De paus schrijft elk jaar voor Wereldvrededag een boodschap.

Voor Wereldvrededag 2024 heeft de paus gekozen voor thema: de gevaren van de artificiële intelligentie. Na het aanvankelijke enthousiasme over AI worden de risico’s van deze nieuwe technologie stilaan glashelder. Paus Franciscus dringt er dan ook op aan om ervoor te zorgen dat de vooruitgang in de ontwikkeling van vormen van kunstmatige intelligentie de menselijke broederschap en vrede zou dienen in plaats te vernietigen.

Nieuwe technologieën hebben altijd een ethische dimensie, stelt de paus. Wie er slechte bedoelingen mee heeft of verkeerde beslissingen neemt, kan enorm veel schade aanrichten voor mens en planeet. Het vermogen van bepaalde apparaten om coherente teksten te produceren is ‘geen garantie voor hun betrouwbaarheid’, zegt de paus. Hij waarschuwt voor desinformatiecampagnes die het wantrouwen jegens de mainstream media aanwakkeren. Hij wijst ook op discriminatie, inmenging in verkiezingen, de opkomst van een surveillancemaatschappij, digitale uitsluiting en extremer individualisme als bedreigingen voor de wereldvrede.

Mijn gebed voor het nieuwe jaar

‘Dit is mijn gebed aan het begin van het nieuwe jaar’, concludeert de paus: ‘Dat de snelle ontwikkeling van vormen van kunstmatige intelligentie de ongelijkheid en onrechtvaardigheid niet zal doen toenemen, maar zal helpen om een einde te maken aan oorlogen en conflicten en om de vele vormen van lijden in onze menselijke familie te verlichten.’

Lees verder

Lees hier de hele boodschap in het Engels.  En hier de teksten van de boodschappen van de afgelopen jaren (in het Nederlands).

Gebed Franciscus van Assisi om vrede

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.

Amen.