RK Diaconaat Utrecht

‘Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe’. (Mt. 25, 35-36)

Hartelijk welkom

Hartelijk welkom op de website van de gezamenlijke diaconie van de drie Rooms-Katholieke parochies in de gemeente Utrecht. U vindt op deze website veel informatie over wat wij als kerken te bieden hebben aan iedereen die hulp zoekt. En informatie voor mensen die hulp aan medemensen willen geven.

Nieuwsberichten

Urgente Berichten

Geen berichten gevonden!

Recent Kerknieuws

Recent Stadsnieuws

Recent Overig Nieuws