RK Diaconaat Utrecht

‘Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe’. (Mt. 25, 35-36)

Hartelijk welkom

Hartelijk welkom op de website van de gezamenlijke diaconie van de drie Rooms-Katholieke parochies in de gemeente Utrecht. U vindt op deze website veel informatie over wat wij als kerken te bieden hebben aan iedereen die hulp zoekt. En informatie voor mensen die hulp aan medemensen willen geven.

Nieuwsberichten

Recent Kerknieuws

Recent Stadsnieuws

Recent Overig Nieuws

Wat gebeurt er nog meer?

Feestdag van de heilige Laurentius van Rome

Laurentius was diaken in de tijd van keizer Valerianus I (3e eeuw). In het jaar 258 wordt hij gevangen genomen omdat hij samen met de paus en een aantal andere […]

Meer weten »

Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping

Deze dag is door paus Franciscus ingesteld in 2015. Klik hier voor de achterliggende documenten.

Meer weten »
Onze Projecten

Vredesweek 2021

Te zijner tijd komt hier informatie over de Vredesweek 2021. De vredesweek vindt plaats van 18 t/m 26 september 2021

Lees verder

Adventsactie 2021

Te zijner tijd komt hier informatie over het project “Adventsactie 2021” . De Advent 2021 begint op zondag 28 november 2021

Lees verder