RK Diaconaat Utrecht

‘Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe’. (Mt. 25, 35-36)

Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe

28 november 2021 t/m 24 december 2021

Hartelijk welkom

Hartelijk welkom op de website van de gezamenlijke diaconie van de drie Rooms-Katholieke parochies in de gemeente Utrecht. U vindt op deze website veel informatie over wat wij als kerken te bieden hebben aan iedereen die hulp zoekt. En informatie voor mensen die hulp aan medemensen willen geven.

Nieuwsberichten

Urgente Berichten

Recent Kerknieuws

Recent Stadsnieuws

Recent Overig Nieuws

Wat gebeurt er nog meer?

Wereld Ziekendag

Wereld Ziekendag is een initiatief van de Katholieke Kerk, die paus Johannes Paulus II in 1992 in het leven heeft geroepen. De paus had zelf Parkinson. Een jaar na zijn […]

Meer weten »
Onze Projecten

Vredesweek 2021

Te zijner tijd komt hier informatie over de Vredesweek 2021. De vredesweek vindt plaats van 18 t/m 26 september 2021

Lees verder

Adventsactie 2021

Te zijner tijd komt hier informatie over het project “Adventsactie 2021” . De Advent 2021 begint op zondag 28 november 2021

Lees verder