Klachten

Wij doen onze best om ons werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Dat betekent dat wij hulp en adviezen naar beste weten geven aan iedereen die daarom vraagt, zonder onderscheid des persoons.

De nieuwsberichten die wij geheel of gedeeltelijk overnemen of samenvatten dan wel citeren komen van onverdachte, algemeen bekende en geachte bronnen. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid van die informatie. Daarom zetten wij zoveel mogelijk onder een artikel uit welke bron het afkomstig is.

Wij doen ons werk voorts in overeenstemming met de protocollen en aanwijzingen van de RK-kerk. In het bijzonder betreft dit de gedragscode Pastoraat die hier te vinden is. Wij beseffen terdege dat wij vaak te maken hebben met mensen die kwetsbaar zijn (geworden) door de situatie waarin zij zich bevinden. Daar moet ons gedrag mee in overeenstemming zijn.

Toch een klacht?

Wie ontevreden is over ons werk, verzoeken wij dat in eerste instantie te laten weten op ons emailadres info@rkdu.nl . U krijgt binnen een redelijke termijn antwoord.

Bent U over die antwoord niet tevreden, dan kunt U een klacht sturen aan de gezamenlijke pastores van het RK diaconaat Utrecht. De klacht kan worden ingezonden aan de St. Martinusparochie t.a.v. pastoor H. Boogers (email: secretariaat@katholiekutrecht.nl). Hij zal de klacht met de andere twee pastoors bespreken en de drie zullen gezamenlijk binnen een redelijke termijn een uitspraak doen.