Juridisch

Nieuwsberichten

De nieuwsberichten op deze website zijn vrijwel altijd afkomstig van Nederlandse media. De inhoud van die berichten is voor hun verantwoordelijkheid. Onder elk bericht staat waar het vandaan komt. Soms wordt van een bericht maar een klein deel opgenomen. Dat heeft te maken met de auteursrechten. Er staat dan wel altijd een verwijzing naar het volledige bericht bij. In enkele gevallen maken wij eigen berichten die dan uiteraard onder onze verantwoordelijkheid vallen. Dat staat altijd in het bericht vermeld.

Foto’s

De foto’s bij nieuwsberichten zijn afkomstig van de mediaorganisatie die het bericht openbaar heeft gemaakt, voor zover dat door het auteursrecht van de organisatie is toegestaan. Een aantal foto’s komt uit rechten-vrije databanken. En sommige foto’s komen van onszelf of uit onze kerkelijke wereld.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Onze adviezen en hulp worden naar beste weten en kunnen gegeven. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele ongewenste gevolgen bij het niet of niet juist opvolgen van onze aanbevelingen. Neem bij twijfel contact met ons op en wij zullen U naar beste weten en kunnen porberen verder te helpen. Waar wordt verwezen naar andere organisaties, ligt de verantwoordelijkheid voor hulp en adviezen bij hen.