Onze pastores

Het RK- diaconaat Utrecht is een samenwerkingsverband van de drie Utrechtse parochies.
Klik hier voor meer informatie over de parochies.

Aan het hoofd van iedere parochie staat de pastoor. Dat zijn in het geval van het RK diaconaat Utrecht:

H. Boogers

Pastoor van de St. Martinusparochie

P. Ambting

Pastoor van de parochie Licht van Christus

Kornelius Maria Melter CSJ

Pastoor van de Gerardus Majella parochie

Naast de pastoors zijn aan de parochies ook andere pastors verbonden: (emeriti) priesters, diakens en pastoraal werkers. Via de emailadressen van de pastoors kunt U ook met hen een afspraak maken.