Help ons te helpen

Er is zoveel te doen voor anderen. In onze eigen stad maar ook voor medemensen ver weg. Dat kunnen wij niet alleen. Wij hebben iedereen nodig die wil helpen. Kerkelijk of niet. Als U iets voor anderen wilt doen zonder daarvoor (in geld) te worden betaald, dan bent U van harte welkom.

Vacatures

Wij hebben op dit moment de volgende vacatures:

Als hier niets voor U bijstaat en U wilt toch graag helpen, mail ons dan op  info@rkdu.nl  We hebben altijd vrijwilligerswerk te doen!

Wat zijn de spelregels

Wij vragen U om een paar spelregels te onderschrijven die wij heel belangrijk vinden. Dat zijn de volgende:

  • U respecteert altijd de privacy van de mensen die U namens ons helpt en U houdt dus hun naam en andere privégegevens geheim.
  • U respecteert het christelijk geloof en U spreekt dus niet negatief over onze kerk.
  • U onderschrijft de manier waarop wij tegen medemensen aankijken: minstens zo belangrijk als wijzelf (wie het ook is).
  • Een positieve Verklaring Omtrent het gedrag (VOG); die vragen wij samen aan.
  • U beseft dat het hier om vrijwilligerswerk gaat dat niet wordt betaald. U bent zoals elke vrijwilliger in Utrecht via de vrijwilligersverzekeringen van de gemeente Utrecht verzekerd voor de zaken die in die verzekeringen zijn opgenomen.