1 mei: dag van Jozef, de arbeider

Welkom bij de viering van de 1e mei vanuit katholiek perspectief. Vanaf het jaar 1955 viert de katholieke kerk de gedachtenis van Jozef, de arbeider.

Wie was Jozef?

Jozef is in de Bijbel de pleegvader van Jezus. Over zijn leven is niet veel bekend. Hij was timmerman in Nazareth en hij beschermde zijn vrouw Maria en het kindje Jezus op alle mogelijke manieren. Klik hier voor een overzicht van de teksten over Jozef in de Bijbel en in de apocriefe geschriften.

Instelling feest

De viering van dit feest werd ingesteld door paus Pius XII (klik hier voor de originele tekst). Hij stelde Jozef ten voorbeeld voor de arbeiders. Hij wilde daarmee de arbeid heiligen en het proletariaat een patroon geven. Zo hoopte hij de katholieke vakbewegingen te ondersteunen in hun strijd om sociale gerechtigheid en een spirituele dimensie toe te voegen aan de maatschappelijke debatten over de waarde van de arbeid.

De kerk over arbeid

De katholieke kerk heeft een lange traditie in het denken over arbeid. Die begon in 1891 met de encycliek Rerum novarum van paus Leo XIII. Lees hier meer over deze encycliek en de daarop volgende zeven andere. Een samenvatting van dat denken is hier te vinden (hoofdstuk zes). Belangrijke noties zijn de waardigheid van de arbeid, het recht op arbeid, de rechten van de arbeiders en de noodzaak tot solidariteit tussen arbeiders.

Paus Franciscus over de waardigheid van de arbeid

Katholieke teksten over Jozef

Over de heilige Jozef is veel nagedacht en geschreven door opeenvolgende pausen. Klik hier voor een overzicht van hun bijdragen.

Gebed tot de heilige Jozef

Zie hier het lievelingsgebed van paus Franciscus tot de heilige Jozef dat de paus elke morgen bidt: