1 september: Werelddag voor het behoud van de schepping

Waarom deze dag?

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Bij die schepping staan we elk jaar op 1 september stil tijdens de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping, in 2015 ingesteld door paus Franciscus. De paus ziet die dag als een kans “om God te danken voor het wonderlijke werk dat Hij aan onze zorg heeft toevertrouwd en om Zijn hulp in te roepen bij de bescherming van de schepping”.
De paus zegt: ‘laten we nadenken over de manier waarop we eten, consumeren, reizen, of de manier waarop we water, energie, plastic en vele andere materiële goederen gebruiken en hoe dit alles vaak schadelijk is voor de aarde. Laten we ervoor kiezen om te veranderen! Laten we een stap voorwaarts zetten en kiezen voor een levensstijl die eenvoudiger is en meer respect heeft voor het milieu.’

Video

Kijk hier naar een video van de paus waarin hij uitlegt wat het belang is van een duurzame levensstijl (ondertiteld in het Engels).

Documenten en andere hulpmiddelen

Kijk hier naar de documenten die de kerk over deze dag en over duurzaam leven heeft gepubliceerd

Kijk hier voor gebeden en gedichten, liederen, meditatieve teksten, verhalen en complete liturgieën over dit thema

Gebed voor onze aarde

Almachtige God,
u bent overal aanwezig,
in de uitgestrektheid van het heelal
en in het kleinste van Uw schepselen,
Teder omarmt u alles wat bestaat.
Stort over ons de kracht van Uw liefde uit zodat
wij het leven en de schoonheid beschermen.
Vervul ons met vrede,
zodat wij als broeders en zusters leven
en niemand kwaad doen.
God van de armen,
help ons te redden wat op aarde in de steek gelaten en vergeten is,
maar wat in Uw ogen zo kostbaar is.
Genees ons,
zodat wij de wereld beschermen en niet uitbuiten,
zodat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling of vernietiging.
Raak de harten aan
van hen die alleen winst zoeken
ten koste van de aarde en de armen.
Leer ons de waarde van ieder ding
te zien, zodat wij vol verwondering tot bezinning komen
en gaan inzien dat wij,
op onze weg naar Uw oneindig licht,
diepgaand verbonden zijn met alle schepselen.
Dank U dat U alle dagen met ons bent.
Bemoedig ons alstublieft in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.
(gebed van paus Franciscus)