29 januari 2023 Wereld lepra dag

Lepra (melaatsheid) bestaat nog steeds

Melaatse man in Afrika

Misschien dacht U: die ziekte is toch al lang onder controle. Als U wel eens in de Bijbel hebt gelezen, denkt U misschien: dat is toch een ziekte van heel lang geleden? Toen heette de ziekte melaatsheid.

Helaas, de ziekte bestaat nog. Dat is het slechte nieuws. Er zijn op dit moment zo’n 200.000 mensen die lijden aan de ziekte. En elk jaar komen er ongeveer 200.000 nieuwe gevallen van lepra bij. Zelfs in Nederland krijgen elk jaar zo’n 400 mensen nog de diagnose lepra. In totaal komt de ziekte in 110 landen voor.

Het goede nieuws is dat de ziekte uit te roeien is. Maar daarvoor moeten dan wel nog zo’n 40 miljoen mensen preventief worden behandeld (lees hier verder). Er is nog geen vaccin tegen lepra maar er is wel een middel dat preventief kan worden ingezet (Rifampicine).

 

Lepra in de Bijbel

Jezus geneest tal van melaatsen en ook zendt hij zijn leerlingen uit om melaatsen te reinigen. Lees hier:

  • Mattheus 8:1-4  Toen Hij nu van de berg was afgedaald, volgden Hem vele menigten. En zie, een melaatse kwam naar Hem toe en huldigde Hem en zei: Heer, als U wilt, kunt U mij reinigen. En Hij strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil, word gereinigd! En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zei tot hem: Let erop dat u niemand iets zegt; maar ga heen, toon u aan de priester en offer de gave die Mozes heeft geboden, hun tot een getuigenis
  • Mattheus 10:7-8  Als u nu heengaat, predikt aldus: Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft demonen uit; u hebt het voor niets ontvangen, geeft het voor niets.
  • Lucas 17:12-14 En toen Hij in een dorp kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, die op een afstand bleven staan; en zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, erbarm U over ons! En toen Hij hen zag, zei Hij tot hen: Gaat heen, toont u aan de priesters. En het gebeurde terwijl zij heengingen, dat zij werden gereinigd.

 

 

Wereld lepra dag

De WereldGezondheidsOrganisatie (WHO) organiseert elk jaar een wereld lepra dag om aandacht te vragen voor deze afschuwelijke ziekte. Het thema voor 2022 is: United for dignity” (samen voor waardigheid). Lees hier over dit thema.

In Nederland is er de Leprastichting die zich het lot van leprapatiënten aantrekt. De stichting is actief in vele landen waar lepra voorkomt. Hun motto is: werken aan een wereld zonder lepra.

Vanuit de protestantse kerken is de Stichting Leprazending opgericht. Deze stichting roept ieder jaar particulieren, kerken en scholen op, om op of rond deze dag aandacht te besteden aan lepra in kerkdiensten, in gebed en in lessituaties. De Leprastichting organiseert op of rondom ‘Wereld Lepra Dag’ een symposium om extra aandacht te vragen voor leprapatiënten.

 

De katholieke kerk over lepra

Ook de katholieke kerk is heel actief op het gebied van leprabestrijding. Veel religieuze gemeenschappen hebben ziekenhuizen in Derde Wereldlanden waar leprozen worden verpleegd.

Paus Franciscus heeft verschillende keren zijn bijzondere medeleven met de melaatsen laten zien. Zie hieronder een filmpje waarin hij een melaatse kust. En een filmpje waarin hij een lepra kolonie bezoekt. En zie ook een heel recent filmpje van een bijeenkomst van leprozen in het Vaticaan.

 

 

 

 

Lees hier de boodschap van aartsbisschop Zygmunt Zimowski, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg, waarin hij oproept tot een krachtenbundeling tegen melaatsheid van iedereen en op alle niveau’s. Hij vraagt de farmaceutische industrie om de medicijnen tegen lepra gratis ter beschikking te stellen.

 

Heiligen voor leprozen

pater Damiaan

Van oudsher wordt de heilige Lazarus aangeroepen in verband met lepra. Daarnaast is er sinds 2009 de heilige Damien van Molokai (de Belgische priester Josef de Veuster die in de 19e eeuw zijn leven had gewijd aan de hulp aan leprozen) die de apostel der melaatsen wordt genoemd.

Franciscus kust de melaatse

De heilige Franciscus van Assisi heeft ook een bijzondere relatie met melaatsen opgebouwd. Hij heeft zelfs zijn bekering van een rijke nietsnut tot een eenvoudige monnik aan te danken. het verhaal gaat dat hij op een dag op zijn paard in de buurt van Assisi. Dan ziet hij een melaatse aankomen. Normaal zou hij hard weggereden zijn, maar nu stapt Franciscus van zijn paard af. Hij loopt naar de melaatse en kust zijn half weggerotte hand. Het maakt hem erg gelukkig en hij gaat zelf daarna ook geregeld melaatsen verzorgen. Deze gebeurtenis maakt grote indruk op Franciscus. Vanaf dat moment zal Franciscus altijd partij kiezen voor de zwakkeren en verdrukten in de maatschappij.

 

 

Gebed

God, onze Heer,
woorden en daden van liefde
en barmhartigheid
hebt Gij ons getoond
in en door het leven van
pater Damiaan.
Uw zoon Jezus,
onze Heiland en Verlosser,
uw voorbeeld aan de mens getrouw,
heeft hij niet
voor zichzelf geleefd
maar voor anderen.
Geheel heeft hij zich gegeven
aan zijn melaatse medemens:
hij bracht vertroosting
waar anderen leden,
hoop waar wanhoop heerste,
zorgende liefde waar anderen
achteloos voorbijgingen.
Leer ons,
wij bidden U,
zoals pater Damiaan
de zorg voor de gekwetste medemens
in het hart dragen,
getuigend in woord en daad
van de Liefde die Gij zijt.
Amen

 

Gift

Om de strijd tegen de lepra te steunen kunt U een gift overmaken op het rekeningnummer van de Leprastichting (kijk hier)  of de Stichting Leprazending (klik hier).