Kansarme kinderen in Pakistan toch naar school

downloaden

Welkom bij het Adventsactieproject 2023 van de Utrechtse parochies 
Sint Martinus en Licht van Christus

van 3 t/m 24 december

De Adventsactie

Elk jaar in de Adventstijd (dit jaar van 3 t/m 24 december) organiseren de parochies in de stad Utrecht een actie om medemensen in moeilijke omstandigheden ver weg een handje te helpen. Dat doen we samen met de landelijke organisatie van de Adventsactie.

De Adventsgedachte

De Adventstijd is een tijd van bezinning en verwachting. We bereiden ons voor op de komst van het kerstkind in de wereld. We denken na over hoe we dat kerstkind willen ontvangen. Met geschenken zoals de wijzen uit het oosten dat deden. Ons geschenk aan het kind is sinds jaar en dag dat wij kinderen in moeilijke omstandigheden een steuntje in de rug geven. Via de nationale Adventsactie.

Het thema is dit jaar: kinderarbeid

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages.

Hoe kunt u dit project steunen?
Twee mogelijkheden

Maak uw gift over op het rekeningnummer

NL09 RABO 0367 5210 59
t.n.v. Parochie Licht van Christus
onder vermelding van “Adventsactie 2023”.
Of scan de QR code hieronder met uw telefoon.

U kunt ook hier klikken om te doneren.

Maak uw gift over op het rekeningnummer

NL33 ABNA 0234 1592 27
t.n.v. Parochie St. Martinus
onder vermelding van “Adventsactie 2023”.
Of scan de QR code hieronder met uw telefoon.

U kunt ook hier klikken om te doneren

Het project
Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan
Les in Pakistan
Meisje met schooltas
Onderwijs

Pakistan is een arm land. 60 miljoen mensen leven in armoede. Kinderen moeten daarom op jonge leeftijd al meewerken om het hoofd boven water te houden. Het project van Caritas Pakistan dat wij steunen, houdt daar rekening mee maar probeert tussen de bedrijven door kinderen naar school te laten gaan en uiteindelijk een diploma te laten halen. Daardoor hebben ze later meer kans op een goede baan. Zo kunnen ze uit de armoede komen.

Waar?

Onze partnerorganisatie Caritas Pakistan Multan zet zich al jaren in voor onderwijs aan werkende kinderen in Multan, een stad in het zuiden van de provincie Punjab. Er zijn inmiddels veertien opleidingscentra opgezet voor werkende en achtergestelde kinderen. Het zijn geen officiële scholen – de lestijden zijn bijvoorbeeld aangepast, zodat de kinderen eerst naar hun werk kunnen – maar de kinderen volgen wel hetzelfde lesprogramma. Zo kan een deel van deze kinderen uiteindelijk een officieel schooldiploma halen.

Concreet

Adventsactie wil 680 werkende en kansarme kinderen gedurende drie jaar onderwijs laten volgen in een van de speciale opleidingscentra. Daarnaast willen we 345 kinderen de gelegenheid geven door te stromen naar een overheidsschool zodat ze hun opleiding kunnen afmaken en een diploma kunnen halen. De kinderen ontvangen een schooltas met boeken, schriften en schrijfspullen. Ze gaan drie tot vier uur per dag naar school, van maandag tot zaterdag.

Uitleg tijdens de les
Op weg naar les
Nadere informatie?

Kijk hier voor de website van de nationale Adventsactie.

Of mail uw vragen en opmerkingen aan diaken Jouke Schat

Kijk hier voor informatie over Multan: Multan – Wikipedia

Kijk hier voor informatie over Caritas Pakistan Multan: Caritas Pakistan – Wikipedia en Home: Caritas Pakistan – Caritas

Kijk hier voor informatie over (niet) schoolgaande kinderen in Pakistan: Education | UNICEF Pakistan