Dag van de aarde

Welkom bij de katholieke kijk op de dag van de aarde: Donderdag 22 april 2021

Visie van de Paus

Wij katholieken denken bij de zorg voor de aarde aan de encycliek van de paus over het redden van onze aarde, Laudato si. Klik hier voor de tekst van deze encycliek.

In deze encycliek roept paus Franciscus ‘alle mensen van goede wil’ op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. Kijk hier hoe de paus dat verwoordt.

De paus heeft zijn visie op het omgaan van de aarde op tal van momenten uitgelegd. Kijk hier naar zijn opvatting over het omgaan met onze grondstoffen.

Klik hier voor meer informatie over de visie van de paus

De Catholic Climate Movement

Naar aanleiding van de encycliek Laudato si is een wereldwijde organisatie opgericht om de katholieke visie op het omgaan met de aarde te bevorderen: the Catholic Climate Movement. Kijk hier wat deze beweging doet (video alleen in het Engels)

Klik hier voor het programma (in het Engels) van deze dag.

Gebed

Gebed voor onze aarde
 
Almachtige God
die aanwezig bent in heel het universum
en in het kleinste van Uw schepselen,
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit opdat
wij het leven en de schoonheid beschermen.
Dompel ons onder in vrede opdat wij
als broeders en zusters leven
zonder iemand schade te berokkenen.
O God van de armen,
help ons de verwaarloosden te hulp te komen
en degenen die op deze aarde vergeten worden
en in Uw ogen zo veel waarde hebben.
Genees ons leven,
opdat wij beschermers zijn van de wereld
en geen roofdieren,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling noch vernieling.
Raak de harten
van hen die alleen winst nastreven
ten koste van de aarde en de armen.
leer ons de waarde van ieder ding
te ontdekken, met bewondering te beschouwen,
te erkennen dat wij ten diepste één zijn
met alle schepselen
op onze weg naar Uw oneindig licht.
Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent.
Ondersteun ons, zo bidden wij U,
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.