Armoedemonitor Utrecht 2021

De Armoedemonitor laat zien hoeveel Utrechters moeten rondkomen van een laag inkomen. Het rapport dat in opdracht van de gemeente is gemaakt, kijkt hoe deze groep is samengesteld en wat de ontwikkelingen zijn. In deze Armoedemonitor is ook een apart hoofdstuk over kinderarmoede opgenomen. De monitor geeft een inkijk in de problemen met schulden.

Samenvatting armoedemonitor 2021

  • Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de coronacrisis op de cijfers over armoede en schulden bij Utrechters. De laatste inkomensgegevens zijn nog niet beschikbaar en het aantal Utrechters met schulden is in 2020 niet gegroeid.
  • 15% van de huishoudens in Utrecht leeft van een inkomen tot 125% van het WSM (Wettelijk Sociaal Minimum). Het deel langdurig arme huishoudens neemt toe (CBS 2019).
  • Utrechters die slecht kunnen leven van hun inkomen hebben vaker ook te maken met een slechter persoonlijk en maatschappelijk welbevinden en isolement.
  • 7% van de Utrechters heeft schulden die zo hoog zijn dat ze problemen opleveren. Dat is niet meer dan voor de coronacrisis.
  • 12,4% van de Utrechtse kinderen groeit op in een huishouden met een inkomen tot 125% van het WSM.
  • 39.725 Utrechters hebben een U-pas. Ook veel kinderen in huishoudens met een inkomen tot 125% van het WSM worden met de U-pas bereikt.

Lees hier meer over de armoedecijfers.