Gebruikte laptops gezocht

Wij zoeken gebruikte laptops die nog goed functioneren. Zo nodig knappen wij de laptops op als dat niet teveel kost.

En vervolgens geven wij deze laptops (gratis) aan degenen die er zelf niet eentje kunnen betalen en er wel dringend eentje nodig hebben. Dat zijn altijd mensen die tot de sociale minima in de stad behoren.

Meer informatie? Lees hier.