Vertegenwoordiger Licht van Christus gezocht voor diaconie

De parochie Licht van Christus is op zoek naar iemand die de vertegenwoordiger wil zijn in de Werkgroep diaconale projecten van de gezamenlijke Utrechtse parochies. We zoeken iemand die een (groot) hart heeft voor mensen die hulp nodig hebben, dichtbij en veraf. En iemand die daar vanuit het (katholiek) geloof iets aan wil doen. Tijdsbeslag: gemiddeld een aantal uren per week.

De Werkgroep diaconale projecten is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van de drie Utrechtse parochies: Sint Martinus, Licht van Christus en Gerardus Majella. Vroeger had elke parochie zo’n werkgroep. Die heette de MOV-werkgroep (Missie, Ontwikkeling en Vrede). Sinds kort werken de drie parochies op dit gebied samen.

Belangrijke projecten zijn de jaarlijkse Vastenactie, Adventsactie en Vredesweek. Degene die wij zoeken is de contactpersoon tussen de werkgroep en de parochie.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij pastoor Los (email: pastoor@lichtvanchristus.nl ). Meer informatie over het werk is verkrijgbaar bij diaken Jouke Schat; email: diaken@rkdu.nl . Telefoon: 06 8 3939 740