Hulp aan straatkinderen in Congo

De Adventstijd is een tijd van bezinning en verwachting. We bereiden ons voor op de komst van het kerstkind in de wereld. We denken na over hoe we dat kerstkind willen ontvangen. Met geschenken zoals de wijzen uit het oosten dat deden. Ons geschenk aan het kind is sinds jaar en dag dat wij kinderen in moeilijke omstandigheden een steuntje in de rug geven. Via de nationale Adventsactie. Dit jaar helpen wij als Utrechtse parochies straatkinderen in de Democratische Republiek Congo.

DR Congo in centraal Afrika is door zijn klimaat en grondstoffen een land met grote mogelijkheden. Helaas is het ook een land dat al jarenlang lijdt onder dictatuur, corruptie en uitbuiting. Een langdurige burgeroorlog en een gebrek aan mogelijkheden op het platteland zorgden voor een massale uittocht naar de hoofdstad Kinshasa, een stad met nu meer dan tien miljoen inwoners. Op straat leven veel kinderen die geen contact meer met hun familie hebben omdat ze zijn weggestuurd of weggevlucht vanwege armoede, mishandeling of beschuldiging van hekserij. Naar schatting zijn er momenteel tussen de 30.000 en 35.000 straatkinderen die zowel overdag als ’s nachts op straat leven.

Met het project willen we via de lokale partner van Adventsactie 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast worden ze ook begeleid door psychologen die ze helpen hun traumatische en vaak gewelddadige ervaringen achter zich te laten. De gezinnen waarin de straatkinderen worden teruggeplaatst krijgen steun en advies hoe ze met de nieuwe gezinssituatie op de lange termijn kunnen omgaan.

Steun het project van de straatkinderen. Als een cadeautje aan het kerstkind.

Vragen of nadere informatie nodig? Mail diaken Jouke Schat via diaken@rkdu.nl