Aantal Rooms-Katholieken gestegen tot 1,345 miljard

Het aantal Rooms-Katholieken wereldwijd is gestegen tot 1,345 miljard mensen. Dat blijkt uit de officiële kerkelijke statistieken over 2019 die onlangs in Rome zijn gepresenteerd. Ten opzichte van het jaar ervoor is dat een toename van 16 miljoen gelovigen. Dat betekent dat 17,7 procent van de wereldbevolking Rooms-Katholiek is.

In Europa liep het aantal katholieken licht terug, maar het aantal nam in Afrika met 3,4 procent toe. Ook in Azië (1,3 procent), Oceanië (1,1 procent) en Amerika (0,84 procent) was een toename van het aantal gelovigen te zien.

Priesters

Wereldwijd waren er in 2019 precies 414.336 katholieke priesters. Ook dat is een toename ten opzichte van het jaar ervoor. In Afrika nam het aantal priesters toe met 3,45 procent en in Azië met 2,91 procent, terwijl het aantal priesters in Europa afnam met 1,5 procent en in Amerika met 0,5 procent. Ondanks de afname is nog steeds meer dan 40 procent van alle priesters in Europa actief.

Kijk hier voor het aantal Rooms-Katholieken in Nederland.