Dringend samenwerking nodig tegen klimaatverandering, zegt paus

Paus Franciscus stuurde een bericht aan de deelnemers van een tweedaagse conferentie georganiseerd door de Pauselijke Academie van Wetenschappen op 13 en 14 juli 2022 met als thema Veerkracht van mensen en ecosystemen onder klimaatdruk. Hij moedigde hun inspanningen aan om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor de noodsituatie die zich aandient.

‘Het fenomeen van klimaatverandering is niet langer een randfenomeen van de samenleving, maar een noodsituatie. Het heeft een centrale plaats ingenomen. Het dwingt ons om industriële en landbouwsystemen opnieuw vorm te geven. Het heeft een negatieve impact op de wereldwijde menselijke familie, vooral op de armen en degenen die in de economische periferie van onze wereld leven.’

De paus zei dat de wereld voor de tweeledige uitdaging staat om ‘klimaatrisico’s te verkleinen door emissies te verminderen’ en om ‘mensen te helpen en in staat te stellen zich aan te passen aan de steeds erger wordende veranderingen van het klimaat’. De paus verwees naar zijn vaak herhaalde oproep tot een ‘ecologische bekering’ en zei dat dit proces vereist dat iedereen dankbaar is voor Gods schepping, in verbondenheid leeft met elkaar en samenwerkt om milieuproblemen aan te pakken.

‘Moedige, coöperatieve en vooruitziende inspanningen van religieuze, politieke, sociale en culturele leiders op lokaal, nationaal en internationaal niveau zijn nodig om concrete oplossingen te vinden voor de ernstige en toenemende problemen waarmee we worden geconfronteerd.’

De paus riep de meest ontwikkelde landen op om hun eigen koolstofuitstoot te verminderen en tegelijkertijd financiële hulp te bieden aan ‘minder welvarende gebieden in de wereld’. Toegang tot schone energie en drinkwater zijn andere kwesties die de wereldleiders moeten aanpakken, zei hij, en hij voegde eraan toe dat boeren hulp nodig hebben om hun productie te verschuiven naar meer veerkrachtige landbouwmethodes.

Bron: Vatican News