Pauselijke Academie hekelt ‘vaccinnationalisme’

Door het gebrek aan vaccins is er tegenover de arme landen in de wereld een niet te rechtvaardigen onrecht ontstaan.

De Pauselijke Academie voor Wetenschappen heeft zich kritisch uitgelaten over wat ze een aantal manifeste gebreken in de strijd tegen corona noemt. Zo wachten nog altijd meer dan 3,5 miljard (!) mensen wereldwijd op een éérste (!) vaccin.

Het gebrek aan inentingsstoffen veroorzaakt een moreel niet te rechtvaardigen onrecht, schrijft de Academie. Bovendien verhoogt de lage vaccinatiegraad in arme landen het risico op het ontstaan van nieuwe varianten wereldwijd. Deze ongelijke toegang tot vaccins en dit vaccinnationalisme van de rijke landen moét stoppen.

De academieleden vragen om de grensoverschrijdende samenwerking van wetenschappers voort te zetten en om daarvoor adequate financiële middelen vrij te maken. Wij maken ons ook ernstige zorgen over de langetermijngevolgen van coronaziekten en dringen aan op intensief onderzoek en gerichte maatregelen op het gebied van de volksgezondheid.

Tot slot beklemtoont de academie dat het de taak is van wetenschappers, journalisten, politici en geloofsgemeenschappen om zich duidelijk uit te spreken tegen valse informatie en samenzweringstheorieën over de pandemie en vaccins.

Bron: Kathpress.at