Vaticaan: ‘Christenen en moslims moeten samenwerken aan harmonie’

In de jaarlijkse groet van het Vaticaan naar aanleiding van het begin van de ramadan roept kardinaal Miguel Ayuso Guixot, de prefect van het Dicasterie voor Interreligieuze Dialoog, moslims en christenen – te midden van een cultuur van haat – aan om samen te werken voor de bevordering van de vrede en het harmonieuze samenleven. Hij herinnert ook eraan dat iedereen recht heeft op zijn eigen identiteit.

In de boodschap benadrukt het Vaticaan de relevantie van de islamitische vastenmaand voor andere religies, met name ook voor het christendom. Bestaande vriendschappen worden versterkt en er worden er nieuwe opgebouwd. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor een vreedzamere, harmonieuzere en vreugdevollere samenleving.

Desondanks blijven ook negatieve houdingen zoals wantrouwen, angst, rivaliteit, discriminatie, uitsluiting, vervolging, polemiek, beledigingen en laster bestaan en ons onder meer op sociale media achtervolgen. Kardinaal Ayuso Guixot onderstreept het grote belang van het onderwijs en vorming in het gezin, op school, in gebedshuizen en op sociale media om die angst en vooroordelen, maar ook extremisme, radicalisme, controverses, geschillen en religieus gemotiveerd geweld te bestrijden. Sociale media zijn nog te vaak instrumenten van vijandschap en strijd, en moeten daarom omgevormd worden tot middelen van communicatie en vriendschap.

Bron: VIS/I.Media