Vaticaan: coronavaccins zijn een zaak voor de VN-Veiligheidsraad

Twee curiekardinalen, Peter Turkson en Luis Tagle, roepen de hulp van de VN in als het gaat over de wereldwijde verdeling van de coronavaccins.

Zowel kardinaal Peter Turkson, de prefect van het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke ontwikkeling, als kardinaal Luis Tagle, de prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie die ook voorzitter is van Caritas Inernationalis, hebben de Veiligheidsraad van de VN opgeroepen om zich te buigen over de wereldwijde verdeling van de coronavaccins. Dat moet volgens hen bijdragen aan een rechtvaardiger toegang tot de vaccins ook en vooral voor de ontwikkelingslanden. Tegelijk roept Caritas Internationalis op tot een onmiddellijke schuldverlichting voor de armste landen.

De oproep tot de VN komt er trouwens op initiatief van Caritas Internationalis. De katholieke hulporganisatie beklemtoont dat de armen, minderheden, vluchtelingen en sociaal uitgeslotenen het meest zijn blootgesteld aan het virus. Het is een morele prioriteit om voor hen te zorgen. De wereldgemeenschap loopt gevaar als deze mensen in de steek worden gelaten.

Caritas Internationalis stelt vast dat, terwijl rijke landen hopen op een rendement op hun investeringen in het vaccinonderzoek en de vaccinproductie, het Zuiden compleet buiten beschouwing wordt gelaten. Daarom pleit Caritas ervoor zich ook te buigen over de patenten, om een lokale productie in Afrika, Latijns-Amerika en Azië mogelijk te maken en een billijke toegang tot de vaccins te versnellen.

Bron: Domradio