Vaticaan dringt aan op vredesconferentie voor Europa

Staatssecretaris van de Heilige Stoel kardinaal Pietro Parolin heeft op een vredesconferentie in het Gabrielli-Borromeo-paleis, een voormalige residentie van de jezuïeten in Rome, een oproep gedaan voor een grote vredesconferentie voor Europa, in het spoor van de Conferentie van Helsinki die in 1975 een belangrijke bijdrage leverde om een einde te maken aan de Koude Oorlog. Een voorafgaande voorwaarde is de bevriezing van de vijandelijkheden in het conflict in Oekraïne en een staakt-het-vuren. Eerder werd overigens al opgeroepen om in die oorlog op zijn minst een kerstbestand in acht te nemen.

Geest van Helsinki

De conferentie in Rome was een initiatief van de Italiaanse ambassade bij de Heilige Stoel, in samenwerking met Limes en de Vaticaanse media. Centraal stond de Conferentie van Helsinki en de geest die deze conferentie heeft voortgebracht. De deelnemers benadrukten dat, ook al zijn de omstandigheden vandaag totaal anders, wij de moed niet mogen opgeven en ons moeten blijven inzetten om de geest van Helsinki nieuw leven in te blazen. Kardinaal Parolin deed een oproep om alle diplomatieke instrumenten in te zetten om tot vrede te komen, ook die instrumenten die tot op heden ongebruikt zijn gebleven. Daarnaast zal er vooral nood zijn aan een flinke portie moed en veel creativiteit. Nu al, zei de staatssecretaris, heeft de Russische invasie verregaande gevolgen: de wapenwedloop is hervat en er zijn enorme financiële investeringen in wapens. Dat gaat ten koste van voedsel, werk en de medische zorg. Bovendien blijft het gevaar bestaan op een nucleaire escalatie.

Bron: Vatican Media