Oktober Missiemaand: help Libanon

De situatie in Libanon

Libanon is de laatste jaren een land in chaos en ellende geworden. De politiek is niet in staat het land te besturen. Sinds de burgeroorlog in het buurland Syrië zijn er zeker 1 miljoen vluchtelingen bijgekomen. En misschien herinnert U zich nog wel de enorme explosie in de haven van Beiroet, die een flink deel van de stad in ellende heeft gestort. De armoede in Libanon is enorm, corruptie en misdaad tieren welig. En de christenen die vroeger een veilig bestaan hadden in dit multireligieuze land, krijgen het steeds moeilijker.

 

Christenen blijven helpen

Toch wil een aantal dappere christenen niet weg uit dit land. Zij blijven medemensen, vooral vluchtelingen en armen, bijstaan in hun nood. Ze gaan op bezoek bij mensen om hen hoop te bieden. Ze komen met eten en medicijnen. Ze hebben een luisterend oor voor de mensen die angstig zijn en triest. En ze geven onderwijs, vooral aan meisjes. Voor die christenen – religieuzen maar ook gewone parochianen – wil Missio, de organisatie van de Pauselijke Missiewerken, geld ophalen om hen te ondersteunen. Het thema is “met brandend hart”, naar het verhaal van de Emmaüsgangers die dat zeiden over de uitleg die Jezus hen van de Bijbel gaf op weg naar Emmaüs.

 

Giften en meer informatie

Giften kunnen worden gestort op rekening NL65 INGB 0000 0015 66 ten name van Missio wereldmissiemaand. Meer informatie op https://www.missio.nl/wereldmissiemaand-2023-libanon/  . Van harte aanbevolen. Lees ook wat de paus hierover schrijft. En download de folder over het project hier.

 

Gebed uit Libanon

God, ik dank u voor uw goedheid.
Dank, dat u mij in de zwaarste tijden,
waarin niets goed lijkt te gaan,
met uw vrede en zorg omringt.

Dank voor uw onwankelbare liefde,
wanneer de wereld om ons heen
onzeker wordt.
Als onder het dichte dak van een ceder
voel ik mij bij u geborgen.
Ik weet, dat u zich om mij bekommert
en mijn hand vasthoudt.
Ik vertrouw erop dat u de as van
mijn verleden
in schoonheid verandert
en de tijden van verdriet in vreugde.

Behoed mijn hart en versterk mijn
innerlijke vrede.
Door uw bescherming zullen mijn angsten
de macht over mij verliezen.

Heer, richt mijn ogen op de hoop
die wij in u vinden, en op de zekerheid,
dat u onze toekomst bent.
Amen.

Marianne Awaraji,
Libanon