220.000 arme werknemers in Nederland

Ongeveer 220.000 werkenden tussen de 20 en 64 jaar in Nederland zijn arm, ondanks hun inkomen uit werk. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) dinsdag in zijn verkenning Werken zonder Armoede. Deze mensen werken vooral op oproepbasis of zonder vaste uren, met weinig uren of als zzp’er. Velen van hen werken in deeltijd of onregelmatig, dus niet het hele jaar door hetzelfde aantal uren.

Om uit die armoede te komen, is volgens de SER een aanpak nodig op meerdere fronten. Het gaat daarbij om voldoende en stabiel inkomen, werk dat voldoende perspectief biedt en dienstverlening die aansluit op de behoeften van werkende minima. Verder adviseert de raad het wettelijk minimumloon te verhogen en de loonkostenstijging hiervan te compenseren.

Bron: SER