Aantal Nederlandse kinderen in armoede gedaald

Het aantal kinderen dat in Nederland in armoede leeft, is gedaald. In 2021 maakten 891.000 mensen deel uit van huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Een kwart hiervan, of 209.000, was minderjarig. Dit houdt in dat 6,6 procent van alle kinderen leeft met armoederisico. In 2020 was dit 6,8 procent (218.000). Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS hanteert inkomensgrenzen om het niveau van armoede in Nederland af te bakenen. In 2021 ging dat om 1.130 euro netto per maand voor een alleenstaande, 1.590 euro per maand voor een koppel zonder kinderen en 2.170 euro per maand voor een stel met twee minderjarige kinderen.

Het aantal mensen in Nederland dat risico heeft op langdurige armoede, is iets gedaald. In 2021 leefden 370.000 mensen in Nederland, of 2,3 procent, minstens vier jaar in een huishouden met een laag inkomen. Het risico op langdurige armoede zakte hiermee van 3,1 procent naar 2,4 procent.

Bron: CBS