775.000 Nederlanders niet op vakantie door geldgebrek

Buitenlandse vakanties blijven lastig door corona, maar voor 35 miljoen Europeanen is er een nog veel groter obstakel: geldgebrek. Zo’n 28 procent van de mensen, aldus de Europese vakbondskoepel Etuc, kan zich zelfs een uitje van een week niet permitteren. In Nederland gaat het om 775.000 mensen met een laag inkomen.

,,Vakantie mag geen luxe voor enkelen zijn”, zo commentarieert Etuc-topvrouw Esther Lynch. ,,Terwijl tal van werknemers op pad gaan om tijd door te brengen met vrienden en familie, is dat – door een te laag inkomen – voor miljoenen niet weggelegd. De toename in vakantie-ongelijkheid (in de afgelopen tien jaar in maar liefst 16 van de 27 lidstaten, aldus Etuc) bewijst opnieuw hoe oneerlijk de voordelen van economische groei in Europa de afgelopen tien jaar zijn verdeeld.”

Veel werknemers met een inkomen van minder dan 60 procent van het mediaan loon (de helft verdient meer, de helft verdient minder) is werkloos of gepensioneerd, ‘maar er zitten ook miljoenen werknemers bij met het wettelijk minimumloon’, aldus de vakbondskoepel. Dat is in 16 EU-lidstaten zo laag dat ook mensen met een baan er nog tegen de armoedegrens zitten.

Bron: ANP