Deze oncoloog hoorde vaak dezelfde zinnen van stervende mensen

Oncoloog Siddhartha Mukherjee zag door zijn beroep de dood en het sterfproces van dichtbij. En hij merkte op dat stervenden toch veelal dezelfde soort laatste woorden uitspreken. Hij noemt vier zinnen die hij mensen in hun laatste levensfase vaak hoorde uitspreken én wat wij daarvan kunnen leren volgens hem.

Hij somt vier zinnen op, die velen op hun sterfbed uitspraken:

„Ik wil je zeggen dat ik van je houd”
„Ik wil je zeggen dat ik je vergeef”
„Wil je me zeggen dat je van me houd?”
„Wil je me zeggen dat je me vergeeft?’

Lees hier verder