Het armoedeplan van minister Schouten: 47 acties om ‘hardnekkig’ probleem aan te pakken

Ernstige geldproblemen, problematische schulden, maar ook stress en eenzaamheid. Minister Schouten voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen windt er in haar eerste nota over armoedebestrijding geen doekjes om. Steeds meer mensen hebben moeite om het hoofd boven water te houden en dat leidt tot een vicieuze cirkel van hardnekkige problemen op allerlei terreinen, zoals gezondheid, onderwijs, wonen, werk en opvoeding.

De groep is groter geworden door de hoge energieprijzen, de krappe woningmarkt en de hoge inflatie. Ook mensen met een middeninkomen worden nu getroffen. “Het gaat niet alleen om geld, maar ook om sociale armoede. Mensen raken geïsoleerd en voelen zich erbuiten staan”, zegt de eerste minister voor Armoedebestrijding.

De nota bevat 47 actiepunten om het “weerbarstige” probleem aan te pakken.

Enkele maatregelen uit het plan:

  • verhoging minimumloon
  • experiment snellere financiële ondersteuning
  • betere financiële educatie kinderen en jongeren
  • één regeling bij rijksoverheid voor betalingsachterstanden, mogelijkheid pauze schulden
    waarborgfonds alle gemeenten voor aanbieding saneringskredieten
  • bemoeilijken van makkelijk lenen en uitgeven via voorlichting
  • meer inzet vrijwilligers
  • betere toegang mondzorg voor minima en kinderen

Er komt extra geld beschikbaar om de schuldhulpverlening aan zelfstandigen te verbeteren, schrijft Schouten. Om hoeveel geld het gaat, moet nog worden vastgesteld. Ook moeten zelfstandigen makkelijker toegang krijgen tot saneringskredieten.

Het kabinet zet onder meer in op zaken die hun effectiviteit hebben bewezen zoals het vroeg signaleren van problemen. Daar wil Schouten ook meer geld aan besteden. “Vroege signalering en ondersteuning betekenen dat met kleine interventies een groot verschil kan worden gemaakt”, aldus Schouten.

Het doel is uiteindelijk halvering van het aantal kinderen dat in armoede leeft in 2025. Vijf jaar later moet het aantal mensen in armoede zijn gehalveerd en moet het aantal huishoudens met problematische schulden met 50 procent zijn teruggebracht.

Meer dan 513.000 huishoudens hadden in 2020 volgens het CBS een dusdanig laag inkomen dat ze het risico liepen op armoede. Op 1 januari vorig jaar hadden 599.000 huishoudens te maken met geregistreerde problematische schulden.

Bron: NOS