Meer dan de helft van Nederland gelooft in iets bovennatuurlijks

Meer dan helft van de Nederlanders gelooft in íéts bovennatuurlijks. Maar het zijn er wel minder dan 40 jaar geleden. In de meeste paranormale verschijnselen is het geloof meer dan gehalveerd.

Het geloof in paranormale verschijnselen is de afgelopen dertig jaar sterk afgenomen. In sommige gevallen gehalveerd of meer: terwijl in 1985 nog 40 procent van de ondervraagden aangaf te geloven in wichelroedelopen en genezing door handoplegging, is dit nu minder dan 20 procent. Vooral helderziendheid, telepathie en aardstralen zijn ‘uit’, net als dagelijks bijgeloof in ongeluksgetallen en enge ladders. Geesten, spoken, vorige levens en buitenaardse wezens mogen zich juist in een groeiende belangstelling verheugen.

Het idee uit 1985 dat vooral jongeren, stedelingen en hoogopgeleiden in paranormale zaken geloofden, werd niet bevestigd, Het lijkt er eerder op dat mensen die in 1985 van het paranormale hielden, daar nu, als 60-jarigen, nog steeds in geloven. Wel blijkt dat vrouwen en ‘spirituele maar niet religieuze’ aangelegde mensen vaker gelovig waren — maar ook onder deze groepen was sprake van een dalende trend.

Klik hier voor een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden.

Bron: Skepsis