Mensen met schulden krijgen langer om goedkoper huis te vinden

Mensen met dusdanig hoge schulden dat er beslag wordt gelegd om hun inkomen, krijgen langer de tijd om een goedkoper huis te vinden. Momenteel krijgen mensen met een hoge huur of hypotheek zes maanden lang recht op een hoger bedrag per maand waar geen beslag op wordt gelegd. Dit wordt verlengd naar maximaal twee jaar, kondigt minister Carola Schouten (Armoedebeleid) aan.

Alleen bij mensen met problematische schulden wordt beslag gelegd op het inkomen. Dit gebeurt nadat een schuldeiser de schuld heeft overgedragen aan een deurwaarder en het de deurwaarder niet lukt een betalingsregeling te treffen. Als beslag wordt gelegd, gaat een deel van het inkomen (bijvoorbeeld het salaris) eerst naar de deurwaarder. Maar er mag geen beslag worden gelegd op het volledige inkomen: mensen houden recht op een bepaald bedrag. Deze ‘beslagvrije voet’ wordt berekend op basis van persoonlijke gegevens zoals inkomen, zorgkosten en toeslagen.

Mensen met hoge woonlasten krijgen tijdelijk een hogere beslagvrije voet, zodat zij niet op straat komen te staan. Maar om ervoor te zorgen dat ze hun schulden kunnen aflossen, moeten die woonlasten wel omlaag. Schuldenaren krijgen daar nu zes maanden voor. Uitkeringsinstantie UWV had al eerder gevraagd om dit te verlengen. De termijn “strookt niet met de situatie op de woningmarkt”. De uitvoerder ziet het liefst dat de termijn helemaal wordt afgeschaft.

Bron: ANP