Protestantse Kerk wil duizenden statushouders huisvesten

De Protestantse Kerk in Nederland wil via lokale kerken tot zo’n tienduizend statushouders huisvesten in leegstaand vastgoed. Het project, dat spontaan ontstond in Kampen, wordt financieel gesteund door staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het idee van De Thuisgevers, zoals het project heet, is het in contact brengen van duizenden statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, met kerkelijke gemeenten en maatschappelijke organisaties. In hun eigen woonplaats, kunnen zij in overleg met het COA huisvesten in leegstaande gebouwen, zoals bedrijfsruimtes, sportkantines of leegstaande kosterswoningen bij kerken.

De statushouders worden dus niet bij kerkleden thuis gehuisvest. Privacy, een douche en toilet en een keuken behoren tot de minimumvereisten voor de opvang. De overheidssteun kan worden gebruikt bij het verbouwen van de beschikbare panden, of om bijvoorbeeld als bijdrage in de stookkosten.

Lees hier verder.