Toename armoede in 2024 zeer zorgelijk

Het kabinet is bezorgd over de verwachting dat het aantal huishoudens dat in armoede leeft komend jaar zal toenemen. Dat zeggen ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Carola Schouten (Armoedebeleid) in een reactie op onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Er wordt gezocht naar nieuwe steunmaatregelen.

Volgens het CPB leven in 2024 waarschijnlijk bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens, waar dat er nu nog 800.000 zijn. Dat komt vooral doordat steunmaatregelen van het kabinet wegvallen. Het kabinet zoekt voor mensen die kwetsbaar zijn naar mogelijkheden om gerichte steun te bieden, benadrukt het ministerie. Hoe die eruit komt te zien, blijkt uiterlijk 1 juni bij de Voorjaarsnota. In augustus wordt een besluit genomen.Minister Schouten noemt de verwachtingen van het CPB “zeer zorgelijk”, ook vanwege de grote impact die armoede op mensen en met name kinderen oplevert. “Want de gestegen prijzen hakken er echt in, zeker bij mensen die toch al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.” Ze zegt dat het doel is om het aantal mensen in armoede te verminderen.

Minister Van Gennip wijst erop dat het CPB verwacht dat de meeste huishoudens volgend jaar juist méér te besteden zullen hebben. “Ik maak me zorgen om deze ongelijkheid. We kunnen nog niet vooruitlopen op de besluitvorming, maar we werken er hard aan om te zorgen dat mensen de wind in de rug voelen.”

Bron: ANP