Weer meer jongeren in de bijstand

Het CBS meldt dat in het eerste kwartaal van 2021 het aantal jongeren in de bijstand met 9% is gestegen.

Eind maart waren er in Nederland 433.000 mensen met een bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 12.000 meer dan een jaar geleden. Drieduizend daarvan zijn jonger dan 27 jaar. Het aantal bijstandsgerechtigden in deze groep steeg met 9 procent ten opzichte van maart vorig jaar.

Ook het aantal mensen met een bijstandsuitkering die een migratieachtergrond hebben stijgt verder.

Lees hier meer.