Werkgevers kunnen werknemers met schulden meer hulp bieden

In het meest recente nummer van het blad Economisch Statistische Berichten is een artikel verschenen van R. Oomkens en R. van Guns waarin wordt gesteld dat werkgevers aan werknemers met schulden meer hulp kunnen bieden. De schrijvers stellen: “De hulp aan mensen met schulden is vooral een zaak van gemeenten, en in toenemende mate ook van bedrijven die betalingsregelingen treffen met hun klanten. Er is echter ook voor werkgevers een potentiële rol weggelegd bij de hulp aan werknemers met financiële problemen.

De belangrijkste punten uit het artikel zijn:

● Werkgevers aarzelen zeer om werknemers met financiële
problemen te helpen.
● Werknemers met financiële problemen schamen zich, en voelen
zich niet veilig om deze problemen met hun werkgever te delen.
● Werkgevers kunnen zorgen voor een veilige sfeer en inzetten op
een verwijzing naar ondersteuning.

Kijk hier voor het volledige artikel.