Fratelli tutti

De nieuwste encycliek (rondzendbrief) van paus Franciscus heet Fratelli Tutti (iedereen broeders en zusters). De encycliek gaat over het weer terugvinden van saamhorigheid in een maatschappij waar het individualisme hoogtij viert. Alleen via de weg van broederschap/zusterschap kunnen we onze samenleving weer heel maken. De tekst van de encycliek is in boekvorm in een Nederlandse vertaling beschikbaar via de bekende boekhandels en websites. Maar U kunt de tekst ook hier raadplegen.