Gedetineerden sneller aan het werk door nieuw plan gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht, Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein en CurrentWerkt starten een pilot om Utrechtse gedetineerden te helpen sneller passend en betaald werk te vinden na hun straf. Gedetineerden krijgen tijdens hun gevangenisstraf intensieve begeleiding en werken met coaching aan het vergroten van hun arbeidsvaardigheden. De partijen hopen zo gedetineerden te helpen om hun leven verder op orde te krijgen en terugval in criminaliteit te voorkomen.

De gemeente Utrecht ondersteunt Utrechtse gedetineerden op verschillende manieren met hun re-integratie. Zo kijkt de gemeente of zij een geldig ID-bewijs en onderdak hebben en aanvullend naar werk, inkomen of opleiding, zorg en de aanpak van schulden. Samen met de gedetineerde wordt gekeken hoe hun perspectief kan worden verbeterd. De inzet van CurrentWerkt in PI Nieuwegein komt bovenop deze reguliere ondersteuning. CurrentWerkt helpt mensen hun talenten en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen.

Lees hier verder.