Jongeren in Utrecht krijgen eerder bijstandsuitkering

De gemeente Utrecht heeft besloten om een bijstandsaanvraag van iemand onder de 27 jaar nog steeds direct in behandeling te nemen. Daarnaast kunnen jongeren met een bijstandsuitkering ook nog tot een bepaald bedrag bijverdienen via vrijwilligers- of deeltijdwerk. De gemeente gaat met deze besluiten in tegen de wet, maar ziet het als een ‘noodzakelijk kwaad’.

In de coronaperiode heeft het Rijk een aantal regels omtrent de bijstandsuitkering voor jongvolwassenen versoepeld, maar deze zijn vanaf 1 oktober weer afgeschaft. “Utrecht is kritisch om terug te gaan naar de oude situatie”, is te lezen in een brief van het college.

Omdat jongeren volgens de gemeente nog steeds in een kwetsbare situatie zitten, wordt de aanpak voor jonge werkzoekenden gelijkgesteld aan die van volwassenen. “Dit doen wij om te voorkomen dat kwetsbare jongeren onnodig diep in de schulden of buiten beeld raken.”

Lees hier verder.