Sociale huurwoningen in Utrecht gaan tijdelijk naar statushouders

Ongeveer 90 procent van de sociale huurwoningen die tussen 1 augustus en medio september in Utrecht vrijkomen, gaan naar statushouders. Dit betekent dat er in deze zes weken nauwelijks woningen beschikbaar komen voor andere woningzoekenden. “We zijn ons ervan bewust dat dit een lastige boodschap is voor iedereen die al langere tijd wacht op een woning”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Vorige maand heeft Den Haag de gebrekkige doorstroming in de asielketen uitgeroepen tot nationale crisis. Statushouders blijven te lang in de azc’s (landelijk zijn dit er zo’n 14.000) en daarbij komen er veel asielzoekers binnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. “Dit levert schrijnende en inhumane situaties op; mensen slapend op stoelen of buiten voor het aanmeldcentrum Ter Apel”, aldus de gemeente.

Om deze doorstroom op gang te krijgen heeft het Rijk een beroep gedaan op de Nederlandse gemeenten. Zo moeten 7.500 statushouders op korte termijn vanuit een azc verhuizen naar opvang of een woning. Zo’n 10 procent hiervan moet worden gehuisvest in de provincie Utrecht.

Lees hier verder.