Utrecht gaat statushouders tijdelijk huisvesten in Ibis hotel

Omdat de asielzoekerscentra in Nederland overvol zitten en Utrecht naar eigen zeggen een ‘forse’ achterstand heeft in het huisvesten van statushouders, krijgen deze mensen nu tijdelijk onderdak in het Ibis hotel aan de Bizetlaan. Daarnaast zegt de gemeente zich samen met de woningcorporaties in te spannen om de statushouders snel te huisvesten in de stad.

De gemeente Utrecht en het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) gaan één jaar lang maximaal vijftig plekken – verdeeld over gedeelde kamers – in het Ibis hotel aan de Bizetlaan realiseren. “Door de statushouders tijdelijk onder te brengen, komen er meer plekken vrij voor asielzoekers in het azc en de statushouders kunnen alvast starten of verder gaan met hun inburgering in Utrecht.”

Lees hier verder.