Zijn er genoeg gehandicaptenparkeerplaatsen in Utrecht

De gemeente Utrecht is al jaren bezig het aantal parkeerplaatsen in het centrum te verminderen, maar is er ook gedacht aan mensen die afhankelijk zijn van de auto? Verschillende politieke partijen zeggen zich zorgen te maken over de toegankelijkheid van de stad en hebben dan ook vragen gesteld aan het college van B&W.

De lokale fracties van Volt, VVD, CDA, PvdA en D66 zeggen zich zorgen te maken over de toegankelijkheid van Utrecht. “Veel mensen met een beperking zijn afhankelijk van de auto om ergens te komen en zijn daarmee ook afhankelijk van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de stad.”

De gemeente zegt op dit moment niet te weten of er voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen zijn. “We moeten nog onderzoeken in hoeverre we extra algemene gehandicaptenparkeerplaatsen moeten aanleggen en/of gehandicaptenparkeerplaatsen kunnen verplaatsen omdat die bijvoorbeeld niet (meer) op logische plekken liggen. We willen volgend jaar een start maken met deze inventarisatie”, schrijft het college.

Lees hier verder.