Elk kind naar school
maxresdefault

Welkom bij het Vastenactieproject 2021 van de Utrechtse parochies 
Sint Martinus en Licht van Christus

Van woensdag 17 februari tot vrijdag 2 april 2021

Het project

Elk kind naar school in Zuid Afrika

Allemaal naar school met een volle maag, voor dat ideaal zetten Utrechters zich in de Vastenactie 2021 in.

Parochianen van de katholieke kerken van de St. Martinusparochie en de parochie Licht van Christus en leerlingen van de Dominicusschool en enkele andere Utrechtse scholen helpen kleuters uit de townshipds ten noordoosten van Pretoria in Zuid Afrika naar (voor)school. 

De kinderen worden in het programma voorbereid op een start in het basisonderwijs met meer kans op een goede opleiding. Zo kunnen ze uit de vicieuze cirkel van armoede breken, met toekomstkansen voor de hele gemeenschap. 

Dit project is ingediend bij en goedgekeurd als Eigen doel project ‘Elk kind naar school in Zuid Afrika’ (401620) door Vastenactie. Dat betekent dat elke gift wordt vermeerderd met een subsidie van Vastenactie van 50% .

Waar voeren we actie voor?

Tijdens de Vastentijd van 17 februari tot 4 april 2021 zamelen we in de kerken en op scholen geld in. 

De opbrengst is bedoeld voor een jaar lang lesmaterialen voor 380 kleuters in drie kleuterscholen in het ‘Early Childhood Development Program’ en twee schoolmaaltijden per dag. De kinderen van twee tot zes jaar krijgen les in het alfabet en Engels, sport en andere vakken. De oudste 177 kleuters kunnen dan in 2022 zonder achterstand naar het basisonderwijs. 

De scholen zijn verbonden aan voedingscentra, de ‘Ndlovu Nutritional Units.’ Daar worden ondervoede kleuters eerst behandeld. Bovendien krijgen de ouders of verzorgers hier les in opvoeding en gezond koken. Ze leren hun eigen moestuin bewerken en krijgen groentezaden. Ze leren ook veilig koken op open vuur, zonder brandwonden.

Doneer!

Gebruik de QR-code om te doneren via uw favoriete bank

U kunt uw bijdrage ook overmaken op:

  • rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 Sint Martinusparochie Utrecht o.v.v. Vastenactie 2021
  • rekeningnummer NL79 RABO 0367 5007 87 Parochie Licht van Christus o.v.v. Vastenactie 2021

Goed om te weten: Vastenactie vermeerdert uw gift met 50%. Dus 10 euro doneren is 15 euro voor het project!

Uw gift is aftrekbaar voor de belastingen. Kijk hier voor meer informatie.

Achtergronden

We steunen hiermee het werk van Hugo en Liesje Tempelman, een Nederlands artsenechtpaar.
Zij hebben Ndlovu Care Group in 1994 opgericht in Zuid Afrika. Ze helpen 160.000 bewoners van de provincie Limpopo, 200 kilometer ten noordoosten van Johannesburg. Als het kan dragen ze de projecten over aan de Zuid-Afrikaanse overheid, die hun aanpak ook in andere gebieden op het platteland kan toepassen.

Wie heeft het doel van de Utrechtse Vastenactie 2021 bedacht?
Inge Eijsenga. Zij is moeder van 4 kinderen waarvan 3 op de Dominicus basisschool. Zij kent de partnerorganisatie en dit project in Zuid Afrika persoonlijk en bezoekt het regelmatig. Tijdens de Vastenactie wil Inge het project graag presenteren en vertellen waarom zij het zo belangrijk vindt.

Is dit duurzame ontwikkeling?
Met dit project helpen we kinderen naar school te gaan, en bestrijden we armoede en honger. Dit zijn drie van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen waarvoor de Verenigde Naties iedereen in de hele wereld oproepen om deze vóór 2030 te bereiken. Ook de Gemeente Utrecht stimuleert de inwoners van onze Domstad om hieraan bij te dragen. Op https://www.utrecht4globalgoals.nl/ staat meer informatie over alle doelen en vindt u voorbeelden van relevante initiatieven.

Wat kunt u doen?
In de 40-dagentijd organiseren  de Utrechtse parochies en geloofsgemeenschappen activiteiten, zoals snuffelmarkt, kaarten- en koekenverkoop en collectes in de vieringen. De Dominicusschool gaat acties organiseren zoals een sponsorloop, statiegeldactie en een eindejaarsfeest (De Parade) waar kinderen optreden of zelfgemaakte dingen verkopen. Voor zover mogelijk vanwege de coronacrisis kunt U deelnemen aan deze activiteiten.

Wat in ieder geval kan, is het project financieel steunen. Uw  bijdrage is welkom op rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 van de Sint Martinusparochie Utrecht o.v.v. Vastenactie 2021. Of op rekeningnummer NL79 RABO 0367 5007 87 van de parochie Licht van Christus o.v.v. Vastenactie 2021

Klik hier voor meer achtergrondinformatie.

Video's

De video is geplaatst met toestemming van TJOMMIE

Het verhaal van het koor dat wereldberoemd werd.
Of hoe je uit de armoede kunt komen

Het verhaal van de oprichters

Nog een verhaal over het koor

Foto's

Poster, Flyer, Presentatie

Klik hier voor een pdf bestand van de poster

Klik hier  voor een pdf bestand van de flyer

Klik hier voor een pdf bestand van de presentatie