Help de Zimbabwanen aan water, eten en werk

Martinus_logo

Welkom bij het Vastenactieproject 2024 van de twee Utrechtse parochies 
Sint Martinus en Licht van Christus 

Van woensdag 14 februari tot en met zaterdag 30 maart 2024

Waarover gaat het project?

Help de Zimbabwanen aan water, eten en werk

Zoals elk jaar willen de parochies in de stad Utrecht ook in 2024 mensen in moeilijkheden helpen in de Vastentijd. Wij geven wat minder uit (we “vasten”) opdat medemensen ver weg het wat beter krijgen.

Dit jaar steunen de parochies St. Martinus en Licht van Christus een project in Zimbabwe, een van de armste landen ter wereld. Als gevolg van klimaatverandering kampt het land met grote droogte. De gewassen verschrompelen op het land door te weinig water. De toch al arme mensen lijden honger. Ze hebben onze hulp nodig.

Dit project voorziet in de volgende speerpunten

  • waterputten slaan waardoor het land beter wordt bevloeid
  • verbeteren van de landbouw.
  • Vrouwen leren het vak van naaister, waardoor ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.


Meer informatie? Er zijn verschillende mogelijkheden:

Doe een donatie!

Gebruik de QR-code om te doneren via uw favoriete bank,

Je kunt ook deze link gebruiken:

Steun dit project met uw gift.

U kunt die overmaken op:

  • rekening NL78 RABO 0181 9165 25 van de Parochie St. Martinus onder vermelding van Vastenactie 2024.
  • rekening NL79 RABO 0367 5007 87 van de Parochie Licht van Christus onder vermelding van Vastenactie 2024
Gebeden bij het vastenproject

Gebed voor de veertig dagen

Eeuwige God,

in deze veertig dagen roept U ons op,
op te staan uit de sleur van de dagen
en ons los te maken van alles
wat ons te veel bindt aan deze wereld.

Help ons bij onze tocht in de woestijn,
en neem ons mee de berg op,
op dat wij een glimp opvangen
van wat U met ons mensen voor hebt.

Eeuwige God,
in de stilte van dit moment bidden wij tot U:
open onze ogen om echt te zien,
open onze oren om echt te horen,
open ons hart om oprecht lief te hebben.

Laat ons hier leven in het besef
dat Uw Rijk komen zal.

Amen.

Meer nog

Meer nog dan anders
in deze veertig dagen ervaren
wat rust is,
wat stilte zegt,
wat leegte doet..

Meer nog dan anders
in deze veertig dagen beseffen:
geven en delen
is meer van de mens
dan hebben en halen.

Meer nog dan anders
in deze veertig dagen bereid
om los te laten wat overbodig is
en bij de kern van ons leven te komen:
om mens en wereld
alle leven op aarde
in ere te houden

Gebed voor de Vastentijd

Goede God,
Er zijn veel dingen die mij bezig houden
in mijn gezin, op mijn werk
en in de wereld waarin ik leef.
Vaak maak ik mij druk om zaken
die er eigenlijk niet zo toe doen.

Meestal gaat het dan om dingen,
die – strikt genomen –
alleen voor mijzelf van belang zijn.
Dan heb ik te weinig oog
voor wat mensen om mij heen
werkelijk nodig hebben.

Op deze dag van vasten en bezinning
wil ik mij meer dan anders concentreren
op wat echt van waarde is:
alles wat klein en weerloos is,
alle mensen die – vaak onuitgesproken –
erom vragen behoed te worden,
iedereen die verlegen zit
om een vriendelijk gebaar, een bemoedigend woord.

Daarom vraag ik u, goede God,
mij vandaag uw genade te verlenen,
zodat ik beter zicht krijg
op wat er werkelijk toe doet.

Amen.

Contact

Vul onderstaand contactformulier in als u contact met ons wilt opnemen of als u vragen hebt.