Wereld gebedsdag voor de vrede

1 januari

Op initiatief van paus Paulus VI organiseert de rooms-katholieke Kerk al sinds 1968 een Wereldvrededag. Die wordt jaarlijks gehouden op 1 januari, op het hoogfeest van de Moeder Gods. De paus schrijft elk jaar voor Wereldvrededag een boodschap.
Voor Wereldvrededag 2022 heeft de paus gekozen voor thema: Onderwijs, werk, dialoog. In zijn boodschap pleit de paus voor meer solidariteit tussen de generaties en de versterking van het geloof in een gemeenschappelijke toekomst in vrede. In de vredesboodschap staan 4 vragen centraal:

  • Komt het werk in de wereld min of meer tegemoet aan de vitale behoefte van de mens aan gerechtigheid en vrijheid?
  • Zijn de generaties echt solidair met elkaar?
  • Geloven ze in de toekomst?
  • Slaagt de overheid erin om in deze context een horizon van vrede uit te tekenen?

De volledige boodschap van de paus is hier (in het Engels) te lezen: LV World Day of Peace 2022 – Dialogue Between Generations, Education and Work: Tools for Building Lasting Peace | Francis (vatican.va)

Gebed Franciscus van Assisi om vrede

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.

Amen.