Wereldarmoededag 2022

Maandag 17 oktober 2022

De wereldgedenkdag

Op 17 oktober staan we stil bij de armoede in de wereld. De ”Internationale dag voor de uitroeiing van de armoede” is in 1992 officieel door de Verenigde Naties erkend als internationale gedenkdag. Voor 2022 is het thema: “waardigheid voor alle mensen in de praktijk” (kijk hier verder: International Day for the Eradication of Poverty | United Nations.

Armoede moet de wereld uit

De internationale gemeenschap heeft bij het aannemen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen het thema “Geen armoede” op de eerste plaats gezet. In Utrecht zijn die ontwikkelingsdoelen overgenomen en worden die in de praktijk gebracht door Utrecht4golobalgoals Home – Utrecht4GlobalGoals

Cijfers over armoede

Er is veel armoede in de wereld. Naar schatting 860 miljoen mensen zullen eind 2022 in armoede leven; lees hier verder daarover: Extreme armoede dreigt voor 263 miljoen meer mensen in 2022 (oxfamnovib.nl)

In Nederland leefden in 2020 ruim 900.000 mensen in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 376.000 al ten minste vier jaar achtereen. Hiervan zijn 221.000 kinderen. Zie Armoede in Nederland | Stichting Armoedefonds . Door de slechte economische situatie in 2022 zal het aantal naar verwachting flink stijgen.

De katholieke kerk over armoede

“Armoede is onrecht en mishaagt God”, is een gevleugelde uitspraak in de katholieke kerk. Lees hier enkele recente documenten over het standpunt van de kerk over armoede:

Katholieke werelddag voor de armen

Op 13 november 2022 vindt weer de jaarlijkse dag van onze kerk voor de armen plaats. Paus Franciscus schrijft al een opmaat naar die dag: Armoede is het resultaat van het egoïsme van mensen en niet “het lot” of de schuld van de armen zelf. Lees hier verder over wat de paus schrijft:  https://rkdu.nl/kerknieuws/boodschap-van-de…dag-van-de-armen/

“Tenzij we ervoor kiezen om arm te worden in vergankelijke rijkdom, wereldse macht en ijdelheid, zullen we nooit in staat zijn om ons leven in liefde te geven; we zullen een gefragmenteerd bestaan ​​leiden, vol goede bedoelingen maar niet in staat om de wereld te transformeren”, schrijft paus Franciscus.

Gebed

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om aan de oorlog een einde te maken
want wij weten dat u de wereld zo gemaakt hebt
dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden
bij zichzelf en bij zijn naaste.

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om een eind te maken aan de hongersnood
want U hebt ons de middelen gegeven
om de hele wereld van voedsel te voorzien
als we er maar wijs gebruik van maken.

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om vooroordelen uit te roeien
want U hebt ons al ogen gegeven
om in ieder mens het goede te zien
als we er maar een juist gebruik van maken.

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om een einde te maken aan de wanhoop
want U hebt ons de macht al gegeven
om sloppenwijken op te ruimen
en weer hoop te schenken
als we diemacht maar rechtvaardig gebruiken.

Daarom bidden we U in plaats daarvan, o God
om kracht, vastberadenheid en een sterke wil
om te doen, in plaats van alleen maar te bidden
om te zijn, in plaats van te willen hebben.

Rabbi Jack Riemer