Werelddag van de armen 19 november 2023

De paus eet met een groep arme mensen.

Waarom deze dag?

Om speciale aandacht te besteden aan één van de kernthema’s van het christelijk geloof, de zorg voor de armen. Zij verdienen een speciale plaats in ons geloof en in de aandacht van de kerk.

In 2016 heeft paus Franciscus deze werelddag ingesteld, aan het eind van het jaar van de barmhartigheid. Dit is volgens de paus een mooie voorbereiding op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wanneer wij Christus Koning vieren. De  koning die zich identificeerde met de kleine en de armen.  Klik hier voor meer informatie over de achtergronden bij deze dag.

Het thema van dit jaar: Wend je gezicht niet af van wie arm is.

Dit thema komt uit het Bijbelboek Tobit (4, 7). Tobit is een joodse balling in Syrië. Hij wordt blind wanneer hij een vermoorde arme volksgenoot begraaft die buiten de poorten van de stad is gegooid. Toch raakt hij niet verbitterd en in zichzelf gekeerd.  Zo nodigt hij op het joodse Pinksterfeest de arme joden aan zijn tafel uit.

Voor paus Franciscus is dit een inspirerend voorbeeld: “Het boek Tobit leert ons om realistisch en praktisch te zijn in wat we met en voor de armen doen.” Tobit ontdekt in moeilijke periodes van zijn leven wat het betekent arm te zijn. Daardoor herkent hij armoede bij anderen. Hij adviseert dan ook zijn zoon Tobias zijn gezicht niet van armen af te keren. Ook wij kunnen niet wegkijken wanneer we een arme persoon ontmoeten, want dat belet ons het gelaat van de Heer te zien, zegt paus Franciscus.

In zijn boodschap vraagt de paus ook aandacht voor nieuwe vormen van armoede. Hij wijst op de armoede van kinderen in oorlogssituaties maar ook op het groeiend aantal zelfmoorden onder jongeren. Zij geloven door de illusies die de hedendaagse cultuur schept dat zij verliezers zijn die nergens toe dienen.

Meer lezen?

Lees hier de hele boodschap van de paus voor deze werelddag (in het Engels). En hier een samenvatting in het Nederlands. En lees hier alle andere documenten die de paus heeft laten verschijnen sinds het begin van deze gedenkdag in 2016.

Gebed

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om aan de oorlog een einde te maken
want wij weten dat u de wereld zo gemaakt hebt
dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden
bij zichzelf en bij zijn naaste.

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om een eind te maken aan de hongersnood
want U hebt ons de middelen gegeven
om de hele wereld van voedsel te voorzien
als we er maar wijs gebruik van maken.

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om vooroordelen uit te roeien
want U hebt ons al ogen gegeven
om in ieder mens het goede te zien
als we er maar een juist gebruik van maken.

We kunnen u niet domweg bidden, o God
om een einde te maken aan de wanhoop
want U hebt ons de macht al gegeven
om sloppenwijken op te ruimen
en weer hoop te schenken
als we diemacht maar rechtvaardig gebruiken.

Daarom bidden we U in plaats daarvan, o God
om kracht, vastberadenheid en een sterke wil
om te doen, in plaats van alleen maar te bidden
om te zijn, in plaats van te willen hebben.

Rabbi Jack Riemer