Werelddag van de migrant en de vluchteling 25 september 2022

Wat is het doel van deze werelddag

De kwetsbare positie van migranten en vluchtelingen onder de aandacht brengen. De kerk doet dit al sinds 1914.

Wat is het thema van dit jaar?

De boodschap van dit jaar is :‘Bouwen aan een toekomst met migranten en vluchtelingen’.

Wat is de boodschap van de paus?

In zijn boodschap roept onze paus iedereen op om mee te bouwen aan “de stad van de toekomst” (Heb. 13,15) – het Rijk Gods. De stad van de toekomst is niet ver en onbereikbaar, maar begint vandaag en met ieder van ons. Niemand mag worden uitgesloten, in het bijzonder kwetsbare mensen niet.

Ook vluchtelingen en migranten zijn een onmisbaar deel van de stad die God voor ogen heeft. Dit betekent niet louter dat ze erin mogen wonen als gast, maar dat ze even zeer mogen meebouwen. De paus roept dan ook op om vluchtelingen en migranten niet alleen te tolereren, maar hen ten volle te laten participeren in de ontplooiing van onze samenlevingen. “Er is een enorm potentieel dat benut zou kunnen worden, als we daarvoor open staan.”

Vluchtelingen en migranten zijn een culturele verrijking, en bieden ons de kans om visies en tradities uit te wisselen, en zo te groeien als mens. In het bijzonder kan hun enthousiasme en hun levendigheid “het kerkelijke leven van de gemeenschappen die hen verwelkomen een nieuwe impuls geven,” aldus paus Franciscus.

Klik hier voor de volledige boodschap. Hieronder is een video van de paus over dit thema.

Een speciaal gebed

De paus heeft voor deze dag en voor dit thema een speciaal gebed gemaakt:

Heer, maak ons dragers van hoop,
zodat uw licht kan doorbreken waar duisternis heerst
en vertrouwen in de toekomst kan groeien
waar ontmoediging ons overvalt.

Heer, maak ons instrumenten van uw gerechtigheid,
zodat waar uitsluiting de overhand heeft, broederlijkheid kan ontluiken
en waar hebzucht aanwezig is een geest van delen kan openbloeien.

Heer, laat ons bouwen aan uw rijk, samen met migranten en vluchtelingen
en met allen die aan de rand van de maatschappij leven.
Heer, laat ons leren hoe mooi het is 
om als broeders en zusters samen te leven. Amen.

Meer video’s over dit thema

staan hier