Werelddag van migranten en vluchtelingen 2023

Wat is het doel van deze werelddag

De kwetsbare positie van migranten en vluchtelingen onder de aandacht brengen. De kerk doet dit al sinds 1914.

Wat is het thema van dit jaar?

De boodschap van dit jaar is : Vrij om te kiezen voor migreren of blijven

Wat is de boodschap van de paus?

De paus wijst erop dat conflicten, natuurrampen of eenvoudiger de onmogelijkheid om een waardig en voorspoedig leven te leiden in het eigen land van oorsprong, miljoenen mensen ertoe dwingen om te vertrekken. Zoals in de Bijbel Jozef en Maria met het kindje Jezus naar Egypte vluchtten om aan de wraak van Herodes te ontkomen. En zoals Jacob ten gevolge van een ernstige hongersnood werd gedwongen om met zijn hele familie naar Egypte te vluchten.

Vervolgingen, oorlogen, klimaatproblemen en ellende zijn vandaag de dag de belangrijkste oorzaken voor het wegvluchten van mensen naar andere landen. Migranten vluchten vanwege armoede, uit angst, uit wanhoop. Wij moeten de oorzaken van dat wegvluchten wegnemen. Wij moeten er alles aan doen om de wapenwedloop, het economisch kolonialisme, de roof van andermans hulpbronnen en de verwoesting van ons gemeenschappelijk huis (de aarde) een halt toe te roepen.

De paus herinnert ons aan de woorden van Jezus in Mattheus 25: 35-36: “Want ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht” (Mat. 25, 35-36). Deze woorden klinken als een voortdurende vermaning, zegt de paus, om in de migrant niet alleen een broeder of een zuster in moeilijkheden te herkennen, maar Christus zelf, die aan onze deur klopt. Jezus roept ons op om het grootste respect te hebben voor de waardigheid van iedere migrant; en dat betekent op de beste manier de migratiestromen begeleiden door bruggen en geen muren te bouwen, door de kanalen voor een veilige en ordelijke migratie te verruimen.

Klik hier voor de volledige boodschap. Hieronder is een video over het thema “vrij om te kiezen voor migreren of blijven.

 

Gebed van de paus voor deze dag

God, almachtige Vader,

geef ons de genade ons nijver in te zetten

ten gunste van gerechtigheid, solidariteit en vrede,

opdat al uw kinderen de vrijheid wordt gegarandeerd

om te kiezen voor migreren of blijven.

Geef ons de moed

alle gruweldaden van deze wereld aan te klagen,

tegen elk onrecht te strijden

dat de schoonheid van uw schepselen

en de harmonie van ons gemeenschappelijk huis verminkt.

Ondersteun ons met de kracht van uw Geest,

opdat wij uw tederheid voor iedere migrant

die Gij op onze weg plaatst, kunnen tonen

en in de harten en in elke omgeving

de cultuur van ontmoeting en zorg verspreiden.

Amen

 

Meer informatie

Kijk hier: Boodschap paus Werelddag van Migrant en Vluchteling: Vrij om te kiezen voor migreren of blijven – Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl)

Of in het Engels hier: World Day of Migrants & Refugees – Migrants & Refugees Section (migrants-refugees.va)