Wereldgebedsdag voor grootouders en ouderen 2024

Waarom een speciale gebedsdag?

In 2020 stelde paus Franciscus de wereldgebedsdag voor grootouders en ouderen in. De paus wil met deze gebedsdag ouderen en in het bijzonder grootouders een hart onder de riem steken. In onze (westerse) wereld worden ouderen meer als een last gezien dan als een godsgeschenk. Ouderen bezitten door hun levenservaring veel wijsheid. Ouderen kunnen een belangrijke rol spelen bij de hulp aan jongeren, in het bijzonder aan (klein)kinderen. Maar ouderen zijn vaak eenzaam omdat er voor hen geen aandacht is en aan hen geen specifieke rol wordt gegeven.

Het thema van de gebedsdag van 2024

De paus heeft als thema voor de wereldgebedsdag 2024 gekozen een gedeelte uit psalm 71 gekozen: ”wijs mij niet af op mijn oude dag”.

De tekst van de boodschap van de paus

De boodschap van de paus voor deze dag is hier integraal te vinden (in het Italiaans, Frans, Engels en diverse andere talen; vertaling in het Nederlands volgt): https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/05/14/0395/00809.html#ING

Meer informatie

In het Engels, kijk hier. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13Fn6isRMWO788G2vDoSresgAaBCM-pGH

Gebed tot Maria

In het jaar 2023 publiceerde de paus het volgende speciale gebed voor deze gebedsdag, gericht tot Maria.

Maagd Maria, Moeder van geloof en hoop,
voorbeeld voor de mensheid die gebukt gaat onder onverschilligheid,
maak mij zo gewillig als U
om de wil van God te aanvaarden
en om zijn barmhartigheid te loven en te prijzen.

Maria, Moeder van standvastigheid,
U die mijn hart kent,
sta niet toe dat ik ontmoedigd raak.
Vol vertrouwen leg ik mijn leven in uw handen.
Genees mijn wonden.
Moge uw tederheid mij begeleiden op mijn weg.

Uw aanwezigheid, Moeder van liefde,
brengt ons de vreugde
om onze families verenigd te zien.
Help me om de tederheid en liefde van God
over te dragen op de kleinkinderen en de jeugd,
zodat we niet alleen voor hen bidden,
maar ook mét hen kunnen bidden.

Maria, wees mijn voorspreekster om de gave van de Heilige Geest:
ondersteun mijn zwakheid;
adem in mijn hart de troost,
dat ik bij de jongeren sporen van geloof mag achterlaten,
die getuigen van de schoonheid van het leven,
en het besef
dat het leven een grens heeft
waarachter ons de omarming van de Vader wacht.

Amen.