Wereldvoedseldag 2023

Zaterdag 16 oktober 2023

Wat is Wereldvoedseldag?

]Wereldvoedseldag is een dag waarop we stil staan bij het gebrek aan voedsel voor grote groepen van onze wereldbevolking. De dag is ingesteld door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties. Elk jaar op 16 oktober vraagt de FAO aandacht voor dit grote wereldwijde probleem.

Elke dag gaan er 690 miljoen mensen met honger naar bed. Daarnaast zijn er ook nog 2 miljard mensen voor wie een maaltijd met voldoende, gezond en duurzaam voedsel niet vanzelfsprekend is. Het navrante is dat er wereldwijd wel genoeg voedsel is om iedereen te voeden. Wel kunnen de productiemethoden nog verbeterd worden evenals de logistiek et diverse andere aspecten. En last but not least: mits we eerlijk delen.

Hoeveel voedsel is er voor iedereen op aarde?

Op basis van cijfers van de FAO berekende Stichting Werelddelen hoeveel voedsel er per wereldbewoner momenteel beschikbaar is. Bij een eerlijke voedselverdeling zijn dat de volgende hoeveelheden per persoon per dag:

 • 264 gram tarwe
 • 269 gram rijst
 • 268 gram mais
 • 60 gram gerst
 • 68 gram overige granen
 • 145 gram aardappelen
 • 313 gram wortel- en knolgewassen
 • 25 gram peulvruchten
 • 303 gram groenten
 • 212 gram fruit
 • 50 gram ruwe suiker
 • 260 gram melk
 • 57 gram vis
 • 50 gram (keuken)olie

De voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties houdt bij hoeveel voedsel er wereldwijd wordt geproduceerd. Zij schat in dat de aarde zelfs genoeg kan opbrengen voor het dubbele van de huidige wereldbevolking.

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

In het jaar 2015 heeft de wereld via de Verenigde Naties 17 SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) afgesproken om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

Een van die SDG’s is “geen honger”. In 2030 zou niemand op aarde meer honger moeten lijden. Iedereen moet dan toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel. Daar moeten alle landen in de wereld aan werken. Ook Nederland. En binnen Nederland ook iedere gemeente.

De stad Utrecht heeft daarom de Stichting Utrecht4golbalgoals opgericht. Samen met iedereen in de stad werken wij aan de realisering van deze doelstelling. In de eerste plaats voor onze inwoners van wie een flink aantal niet elke dag voldoende, voedzaam en veilig eten krijgt. Maar wij helpen ook mee om buiten de stadsgrenzen deze doelstelling te realiseren. Kijk hiervoor verder op https://utrecht4globalgoals.nl/

Wat zegt onze kerk?

Toespraak paus FAO 16 oktober 2020
Paus Franciscus zei in een toespraak tot de FAO, de VN organisatie voor voedsel en landbouw, op 16 oktober 2020 dat wij allemaal verantwoordelijk zijn voor de tragedie van de honger.
Volgens de paus wordt honger voor het overgrote deel veroorzaakt door een ongelijke verdeling van de vruchten van de aarde. Daarnaast spelen het gebrek aan investeringen in de landbouw, de gevolgen van de klimaatcrisis en het toenemend aantal conflicten in de wereld een grote rol en niet te vergeten de enorme verspilling van voedsel.

Kijk hier naar de toespraak van de paus: Pope: We are all responsible for the tragedy of hunger – YouTube

Andere toespraken pausen
De katholieke kerk heeft zich veelvuldig uitgesproken over het gebrek aan voedsel voor de armen en over de verspilling van voedsel door de rijken. Zo heeft paus Franciscus onder andere toespraken gehouden over “honger is geen ongeneselijke ziekte”, “voedsel is een universeel recht” en “de logica van de markt helpt honger de wereld niet uit”. Kijk hier naar een overzicht van alle toespraken ter gelegenheid van Wereldvoedseldag: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=480

Gebed voor eerlijk delen

Goede God,
Geef ons de moed om van onze rijkdom te durven delen.
Waarbij we niet uitstellen tot morgen,
wat vandaag nog kan.
Leer ons kijken om ons heen,
Zodat we de nood van onze medemens dichtbij,
in onze eigen omgeving,
maar ook veraf,
in de brandhaarden van de grote wereld durven zien.
Laat solidariteit geen leeg begrip blijven in ons leven,
maar concrete werkelijkheid.
Geef ons daartoe de nodige kracht Heer,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.