Handboek pastoraat bij psychische problemen

In Handboek pastoraat bij psychische problemen onder eindredactie van Hanneke Schaap-Jonker geven deskundigen informatie over de meest voorkomende psychische stoornissen. Wat houdt de stoornis in, hoe hangt de stoornis samen […]

Fratelli tutti

De nieuwste encycliek (rondzendbrief) van paus Franciscus heet Fratelli Tutti (iedereen broeders en zusters). De encycliek gaat over het weer terugvinden van saamhorigheid in een maatschappij waar het individualisme hoogtij […]