Handboek pastoraat bij psychische problemen

In Handboek pastoraat bij psychische problemen onder eindredactie van Hanneke Schaap-Jonker geven deskundigen informatie over de meest voorkomende psychische stoornissen. Wat houdt de stoornis in, hoe hangt de stoornis samen met geloof en geloofsbeleving, hoe werkt de stoornis door in het pastorale contact en wat zijn de do’s en don’ts voor de pastor? Een must-read […]

Fratelli tutti

De nieuwste encycliek (rondzendbrief) van paus Franciscus heet Fratelli Tutti (iedereen broeders en zusters). De encycliek gaat over het weer terugvinden van saamhorigheid in een maatschappij waar het individualisme hoogtij viert. Alleen via de weg van broederschap/zusterschap kunnen we onze samenleving weer heel maken. De tekst van de encycliek is in boekvorm in een Nederlandse […]